21 april 2013

Generositeit


Some drawings of my first zine 'Alma Mater' are published in the book "Generositeit", a book with essays and drawings/photos from writers, philosophers and artists, collected/edited by Marc Verminck & Johan Van Looveren.


'Generositeit' een essayistisch-artistiek werkstuk

Generositeit gaat over generositeit in al haar gestalten en betekenissen. In woord en in beeld. Dit essayistisch-artistiek werkstuk is een ‘Gesamtwerk’ van schrijvers allerlei (romanciers, filosofen, antropologen, psychoanalytici enz.), van kunstenaars en van vormgevers.
Met bijdrages van:
Barbara Verstraete, Herman De Dijn, Mathieu V. Staelens, Stefan Hertmans, Marc De Kesel, Geert Goiris & Ortwin de Graef, Willem Elias, Peter Jacquemyn, Berlinde De Bruyckere & Caroline Lamarche, Fons Van Coillie, Hubert Dethier, Wis Jacobs, Marc Verminck, Rinus Van de Velde, Mark Kinet, Ger Groot, Philippe Van Parijs, Johan Leman, Antoon Vandevelde, Thierry De Cordier, Sammy Ben Yakoub & Edith Doove, Layla Aerts & Katrien Vanderbiest en Martha Verschaffel


'Generositeit' kost 26,95 EUR. Het boek wordt te koop aangeboden in de betere boekhandel en op de campus Sint-Lukas Brussel.

Meer info hier
10 april 2013

De vrolijke brigade (expo)
We went to an exhibition about Russian children's books in The Hague. A lot of wonderful books and a great expo, still running until June in Huis Meermanno. 

06 april 2013

still snowthere was still snow in the Ardennes